Bezoekadres
(alleen op afspraak)
Oosterhamrikkade 111
9713 KC Groningen

Postadres
Siersteenlaan 419
9745 DX Groningen
+31 (0)50 36 00 435
+31 (0)6 33 05 33 76

Projecten // Renovatie Complexen 520 & 521

Renovatie van 68 woningen

Woningcorporatie

Renovatie van 68 woningen

Woningcorporatie

 

locatie - location
Hattem

opdrachtgever - client
Triada Woondiensten - Heerde

programma - program
Renovatie van 68 woningen

ontwerp - design
Anton Visser - AV Architectuur Groningen
i.s.m. Buro deMaten Zuidwolde

aannemer - contractor
Bouwbedrijf Salverda - 't Harde


samenwerking - collaboration
Adviesbureau Ab Nanninga
Adviesbureau VanderWeele
KBS + BTS


In Hattem zijn de eerste 28 sociale huurwoningen gerenoveerd van een mooi naoorlogs buurtje dat in totaal 68 woningen telt. Het zijn 12 rijtjes woningen van vijf woningen en een rijtje van achtwoningen. De rijtjes van vijf zijn gegroepeerd in de vorm van molenwieken rondom groene hoven en binnenpleintjes. De bewoners wonen er met veel plezier en een aantal van hen al sinds de bouw in 1965.
In 2014 werd het rijtje van acht woningen, separaat gelegen aan de Lippenoordweg, als pilot-woningen aanbesteed. In datzelfde jaar is aannemer Salverda gestart met de uitvoering. De bewoners van de acht woningen zijn enthousiast over het eindresultaat en wonen daar inmiddels met plezier. De grondige wijze van renoveren bleek goedkoper dan sloop en nieuwbouw. De woningen voldoen aan de moderne wensen en standaarden en zijn van energielabel F geüpgraded naar energielabel A.
Door de pilot-woningen is waardevolle kennis opgedaan voor de 60 volgende woningen. De woningen zijn zowel met de huurders, de bewonerscommissie, Triada, de architecten en de aannemer geëvalueerd. Met deze voortschrijdende inzichten zijn er o.a. diverse kwalitatieve en financiële optimalisaties doorgevoerd.
De zestig woningen (rijtjes van vijf), in de molenwieken-structuur, zijn opgeknipt in drie fasen. In het voorjaar van 2016 is de aannemer begonnen met de renovatie van de eerste fase met twintig woningen. Deze fase is in november 2016 opgeleverd. De eigenaar woonstichting Triada Woondiensten heeft besloten om geen vervolg te geven aan de andere twee fasen, omdat zij verwachten dat er in de toekomst geen behoefte meer is aan dergelijke woningen.

oud en nieuw

voor renovatie

3D impressie

voorgevels voor (boven) en na renovatie (onder)

zijgevels voor (boven) en na renovatie (onder)

achtergevels voor (boven) en na (onder) renovatie

begane grond voor (links) en na renovatie (rechts)

eerste verdieping voor (links) en na renovatie (rechts)

tweede verdieping voor (links) en na renovatie (rechts)

dwarsdoorsnede na renovatie

Duurzaam & Circulair bouwen

Gefaseerd bouwen

Verbouw, Uitbouw & Aanbouw