Bezoekadres
(alleen op afspraak)
Oosterhamrikkade 111
9713 KC Groningen

Postadres
Siersteenlaan 419
9745 DX Groningen
+31 (0)50 36 00 435
+31 (0)6 33 05 33 76

Projecten // Aebingaschool Leeuwarden

Herbestemming schoolgebouw

VvO Aebingaschool CPO

Herbestemming schoolgebouw

VvO Aebingaschool CPO

 

Hoofdgebouw Aebingaschool 2015

locatie - location
Leeuwarden (Huizum)

opdrachtgever - client
Vereniging van Opdrachtgevers Aebingaschool

programma - program
Herbestemming voormalige schoolgebouwen

ontwerp & advies - design & advice
Anton Visser - AV Architectuur Groningen
i.s.m. Buro de Maten Zuidwolde

samenwerking - collaboration
Gemeente Leeuwarden
Bijker Advies

KroonBouwfysica Advies
Adviesbureau VanderWeele
Adviesbureau Ab Nanninga
KBS + BTS 

Noordgevel straatzijde nieuw

Oostgevel nieuw

Zuidgevel achterzijde nieuw

Westgevel nieuw

Begane grond nieuw

Nieuwe tussenverdieping bij begane grond

Eerste verdieping nieuw

Tweede verdieping nieuw

Langsdoorsnede nieuw

Dwarsdoorsnede nieuw

Gymzaal Aebingaschool 2015

Gymzaal noordgevel - links voor verbouw - rechts na verbouw

Gymzaal oostgevel - boven voor verbouw - onder na verbouw

Gymzaal zuidgevel - blijft ongewijzigd

Gymzaal westgevel - boven voor verbouw - onder na verbouw

CPO

Duurzaam & Circulair bouwen

Gefaseerd bouwen

Haalbaarheidsonderzoek

Herbestemming

Verbouw, Uitbouw & Aanbouw