Bezoekadres
(alleen op afspraak)
Oosterhamrikkade 111
9713 KC Groningen

Postadres
Siersteenlaan 419
9745 DX Groningen
+31 (0)50 36 00 435
+31 (0)6 33 05 33 76

Projecten // Eerpel

Ontwikkeling van duurzame bouwmaterialen

Samenwerking

Ontwikkeling van duurzame bouwmaterialen

Samenwerking

 

Een gemeenschappelijke fascinatie voor 100% duurzame en biobased bouwmaterialen heeft geleid tot het Groningse Eerpel. Dit samenwerkingsverband bestaat uit twee architectenbureaus; Buro de Maten en AV Architectuur. Deze samenwerking is gericht op de zoektocht en ontwikkeling van nieuwe bouwmaterialen en toepassingen met een minimale milieubelasting. Gestuurd door de sterk toenemende vraag naar duurzame bouwmaterialen.

A common fascination of 100% sustainable building materials has led to the partnership Eerpel. This partnership consists of Buro de Maten and AV Architecture. Focused on research and development of new sustainable building materials and applications.

In samenwerking met Dynaplak hebben we gewerkt aan bouwmaterialen op basis van olievervangend aardappelzetmeel. Door het toepassen van het zetmeel is het mogelijk om bioplastics (biopolymeren) te produceren. Het uit aardappelzetmeel geproduceerde biopolymeer is 100% natuurlijk afbreekbaar. Het gewas is onuitputtelijk en er wordt geen onomkeerbare schade aangericht aan het milieu en het landschap. Doordat de aardappels een lokaal product zijn worden de transportkosten en daardoor ook de CO2- en roetuitstoot beperkt tot een minimum. De agrarische sector draagt zichtbaar bij aan een duurzaam gebouwde omgeving. Dit biedt de sector een positieve impuls en nieuwe economische kansen.

In cooperation with Dynaplak we worked on building materials based on oil substitute potato starch. Through the use of the starch, it is possible to bioplastics (biopolymers) to produce. The biopolymer produced from potato is 100% natural biodegradable. The crop is inexhaustible and no irreversible damage to the environment and the landscape. Because the potatoes a local product, the transport costs and hence CO2 and soot emissions to a minimum. The agricultural sector contributes visibly to a sustainable built environment. This offers the industry a boost and new economic opportunities.

Ontwerp proefgevel met Eerpel gevelpanelen

Eerpel materiaalmonsters i.s.m. Dynaplak Adhesives & Starches BV

impressie - fragment Eerpel gevelpanelen

Duurzaam & Circulair bouwen

Haalbaarheidsonderzoek