Bezoekadres
(alleen op afspraak)
Oosterhamrikkade 111
9713 KC Groningen

Postadres
Siersteenlaan 419
9745 DX Groningen
+31 (0)50 36 00 435
+31 (0)6 33 05 33 76

Projecten // Finsterwolde Bouwt Zelf

Onderzoek door te ontwerpen (research by design)

Vereniging

Onderzoek door te ontwerpen (research by design)

Vereniging

 

locatie - location
Finsterwolde

opdrachtgever - client
Finsterwolde Bouwt Zelf

programma - program
Haalbaarheidsonderzoek naar ontwikkeling van passende seniorenwoningen in CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)

ontwerp & advies - design & advice
Anton Visser - AV Architectuur Groningen
i.s.m. Buro de Maten Zuidwolde

samenwerking - collaboration
Jouke de Jong van het Woonburo te Noordlaren

 

Het concept is Wonen in een villa, verwijzend naar de monumentale panden bij de boerderijen die in en rond Finsterwolde in het landschap staan. Er kunnen meerdere woningen en of wooneenheden binnen een villa worden gerealiseerd. Deze worden geschakeld rond een patio. De patio zorgt voor licht en beschutting en is geschikt voor het verlenen van zorg. Bijvoorbeeld vanuit een woning of eenheid wordt zorg verleend aan de andere drie woningen grenzend aan de gezamenlijke patio.
Vanwege de krimp problematiek is de invulling de villa’s flexibel; een omgekeerde levensloopbestendigheid. De woningen kunnen verjongen. Er kan worden gestart met seniorenwoningen; kleinere wooneenheden, of rugzakwoningen. Naarmate de behoefte verandert kunnen de woningen worden getransformeerd naar twee-onder-een-kap-woningen tot en met villa’s.

Van links naar rechts:

  • 4 senioren (zorg-)wonigen
  • 2 senioren (zorg-)woningen en een gezinswonig of dubbele rugzakwoning
  • rugzakwoning

Van links naar rechts:

  • twee-onder-een-kap-woningen variant A
  • twee-onder-een-kap-woningen variant B
  • vrijstaande woning / villa


De flexibiliteit op gebouwniveau is ook noodzakelijk voor de buitenruimte. Van een compacte onderhoudsvrije tuin voor een seniorenwoning met veel openbaer of collectieve buitenruimte tot aan een groot privaat perceel voor de twee-onder-een-kap-woningen en de villa’s. Doormiddel van de landschappelijke inrichting wordt deze veranderbaarheid aangeboden. Het groen is eenvoudig aanpasbaar. Tuinen kunnen worden uitgebreid door het collectieve groen, bijvoorbeeld diverse halfhoge riet- en siergras soorten, in te perken. Dit noemen wij het 'Graancirkel-concept'. Centraal door het gebied loopt een doorgang met een ontmoetingsplek voor de bewoners.

CPO

Gefaseerd bouwen

Haalbaarheidsonderzoek

Krimp & Leegstand

Zorg & Welzijn