Bezoekadres
(alleen op afspraak)
Oosterhamrikkade 111
9713 KC Groningen

Postadres
Siersteenlaan 419
9745 DX Groningen
+31 (0)50 36 00 435
+31 (0)6 33 05 33 76

Bureau // Werkwijze

Informatie over AV Architectuur

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Informatie over AV Architectuur

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

 

Werkwijze

Wij betrekken de opdrachtgevers bij het ontwerpproces door regelmatig te overleggen. Door te luisteren, te schetsen en de juiste vragen te stellen wordt er inhoud aan de opgave gegeven. Met een open ontwerphouding, worden alle factoren en voorwaarden afgewogen. Het resultaat zijn passende ontwerpen met een eigen karakter.
Het ontwerpproces is daarom verdeeld in verschillende fasen.  In iedere fase wordt het plan een stap gedetailleerder uitgewerkt.
Fasen en werkzaamheden zijn projectafhankelijk, maar om u een idee te geven zijn de fasen hieronder stuk voor stuk kort omschreven.

1. Bepaling van de werkzaamheden
Misschien heeft u al voor het verstrekken van de opdracht een compleet programma van eisen / wensen. Maar misschien kunnen wij u vanuit onze expertise, alternatieven aandragen die u op andere, betere ideeën brengt.
Wij kennen de markt en de kosten en zullen beoordelen of uw wensen realistisch zijn in relatie tot het budget. Gesprekken hierover monden uit in eerst een globaal en daarna in een definitief programma van eisen (PvE). Daarmee gaan wij aan de slag.

2. Het voorlopig ontwerp (VO)
Met tekeningen van de plattegonden, gevels, doorsneden en wellicht een maquette of een 3D-presentatie wordt in deze fase globaal duidelijk gemaakt hoe het object er uit zal gaan zien.

3. Het definitief ontwerp (DO)
Het DO is geen nieuw ontwerp, maar een uitwerking van het VO waarin alle besproken wijzigingen verwerkt zijn. Hiermee krijgt u dus te zien hoe het object er daadwerkelijk uit zal komen te zien. Alles heeft nu een definitief karakter. Aan de hand van het DO worden de wettelijk verplichte berekeningen uitgevoerd, o.a. daglichttoetreding, ventilatie, energieprestatie en constructieve berekeningen.

4. De bouwvoorbereiding
Met het afgeronde DO wordt de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) aangevraagd. Een aanvraag heeft al snel een streepje voor bij de beoordelaars van Bouwtoezicht en Welstand als een architect het indient. Ook voor hen is het prettig om met iemand te communiceren die weet waar hij het over heeft.
Bij de bouwvoorbereiding hoort ook het maken van het bestek. Op basis van dit document zullen aannemers hun offerte uitbrengen.

5. De keuze voor de aannemer
Wie gaat de bouw uitvoeren? In overleg met u kunnen wij bij meerdere aannemers vragen om een offerte uit te brengen. Ook kan besloten worden om één aannemer te benaderen. Bijvoorbeeld op aanbeveling van anderen. Wij beoordelen de offerte(s) inhoudelijk om te zien of het precies aansluit op het bestek.
 
6. De uitvoering
Afhankelijk van het project zijn er verschillende vormen van toezicht mogelijk tijdens de bouw. Want hoewel alles vastligt, zal iemand toch in de gaten moeten houden of de vele betrokken partijen zich wel aan de afspraken houden. Worden inderdaad de juiste materialen gebruikt? Loopt alles nog steeds volgens planning? Is er niets vergeten?

7. De oplevering
De praktijk leert dat er vrijwel altijd iets ontbreekt of niet helemaal volgens de afspraken is opgeleverd. Wij kunnen een inspectie uitvoeren en eventuele gebreken constateren en met de aannemer te bespreken hoe het zo snel mogelijk wordt opgelost.

Voordelen van het (ver-)bouwen met een architect
Architect Anton Visser